Pravidelný program

Nedělní bohoslužba od  17.00
v Modlitebně Karla Farského (1. patro)

Biblická hodina každé pondělí od 15.00
na farním úřadě (1. patro)

Farní hodinyKopie (11) - puz
pondělí     13 - 17 hodin
čtvrtek        8 - 12 hodin

Neděle

Čtení
Lv 19,1.2.17.18; Ef 6,10-17; Mt 5,38-48
Kázání
Nastavit druhou tvář
Píseň

Aktuality

19. března 2017 od 17h
Shromáždění Náboženské obce
v kanceláři Farního úřadu
(program k nahlédnutí na vývěsce obce či na Farním úřadě)

Kirchentag 24.-28. května 2017

Události roku 2017