Pravidelný program

Nedělní bohoslužba od  17.00
v Modlitebně Karla Farského (1. patro)

Biblická hodina každé pondělí od 15.00
na farním úřadě (1. patro)

Farní hodinyKopie (11) - puz
pondělí     13 - 17 hodin
čtvrtek        8 - 12 hodin

Neděle

Čtení
Lv 19,1.2.17.18; Ef 6,10-17; Mt 5,38-48
Kázání
Nastavit druhou tvář
Píseň

Aktuality

Velikonoční triduum v naší Náboženské obci:
13. 4. od 14h - Zelený čtvrtek - vaříme pro lidi bez domova
(kancelář farního úřadu)
14. 4. od 15h - Velký pátek - ztišení se pod křížem / s místní římskou církví
v kostele sv. Petra a Pavla
15. 4. od 18h - Bílá sobota - slavnost světla a obnova křestních slibů
(začínáme na farní zahradě a pokračujeme v modlitebně Dr. K. Farského)
16. 4. od 17h - Boží hod Velikonoční - Bohoslužba na vzkříšení Páně
v modlitebně Dr. K. Farského

Kirchentag 24.-28. května 2017

Události roku 2017