Pravidelný program

Nedělní bohoslužba od  17.00
v Modlitebně Karla Farského (1. patro)

Biblická hodina každé pondělí od 15.00
na farním úřadě (1. patro)

Farní hodinyKopie (11) - puz
pondělí     13 - 17 hodin
čtvrtek        8 - 12 hodin

Neděle

Čtení
Lv 19,1.2.17.18; Ef 6,10-17; Mt 5,38-48
Kázání
Nastavit druhou tvář
Píseň

Aktuality

14. května 2017 od 17 hodin
Bohoslužba s poděkováním maminkám

21. května 2017 od 17 hodin
Bohoslužba s modlitbami za pronásledované křesťany a oběti válek a terorismu

25. května od 18 hodin
Bohoslužba slova na svátek Oslavení Páně

denně od 26.5. do 3.6. od 7:30 svatodušní novény
Společné snídaně na Farním úřadě

27. května 2017 Nultý ročník poháru malé kopané CČSH

Kirchentag 24.-28. května 2017

4. června 2017 od 17 hodin
zahradní bohoslužba na svátek letnic

9. června 2017 od 18 hodin
modlitební hlídka na Noc kostelů

17. června 2017 pouť do Škodějova

2. července 2017 od 9:30
ekumenická bohoslužba, Na Betonce 14, Praha - Radotín

6. července 2017 od 15 hodin
Bohoslužba se vzpomínkou Mistra Jana Husa v Betlémské kapli, Praha 1

Události roku 2017