Pravidelný program

Nedělní bohoslužba od  17.00
v Modlitebně Karla Farského (1. patro)

Rejsy (po cestách událostí víry)
Úterý od 19.00
na farním úřadě (1. patro)Kopie (11) - puz

Farní hodiny
Úterý     14 - 17 hodin

Neděle

Čtení
Sk 8,26-40; 1.J 4,7-21; J 15,1-8
Kázání
Vinný kmen
Píseň