Vánoce 2015

Kopie (2) - puz

Vážené sestry, vážení bratři, v 1. a 2. století se v Římě ujal zvyk slavit příjezd vítězného císaře z bojišť s nepřáteli říše. Tento zvyk se stal brzy jedním z ústředních rituálů, které poukazovaly na majestát císaře a zároveň neotřesitelnost Říma. Stal se jedním z hlavních symbolů, a tak jeho zpodobnění se otisklo do mnoha reliéfů, anebo rytin a ražeb mincí. Adventus Augusti.
Křesťané nepodlehli mámivému dojmu světských slavností, ale nalezli tutéž radostnou oslavu v momentu patření na příjezd vítězného Spasitele. Z bojišť duchovních se silami tmy mezi nás se navrací vítěz nejvyšší. Přichází Kristus, sestupuje do středu svých nejbližších. Před branami svého města se odívá do nového šatu, který není poznamenán šrámy bojiště. Vstupuje v doprovodu svých náměstků a přináší kořist svedené bitvy. Světlo spasení. Město, do něhož vstupuje musí být patřičně vyzdobeno, a tak důstojně vítá svého Zachránce. Jeho majestát i jeho lid zůstává neochvějně neotřesitelný. Jeho památka, jeho sláva, jeho velikost je otisknuta do srdcí nás všech. Obraz jeho slavného příchodu se zračí v našem vyznání víry a nalézá své zpodobnění i ve ztvárnění roztomilých jesliček, které přijmou místo v našich domácnostech pod vánočními stromky. Adventus Christi.
Každé Vánoce jsou jiné. Někde patří pouze dětem, jinde jsou smutným okamžikem osamělého pamětníka. Jednou se linou v duchu komerčních lákadel a blyštivého pozlátka, jindy v duchu obav budoucích událostí jednotlivce i společnosti. Pokaždé se však přicházející Kristus střetává se světem, kde je ještě mnoho temnoty a nepřátelství.
Kéž je nám všem letošní zázrak Vánoc novým povzbuzením, že náš společný Spasitel tu rozhodující bitvu již svedl a že svou obětí toho skutečného nepřítele nadobro pokořil.
Přivítejme přicházejícího Pána!

20. prosince 2015, neděle 9h 4. adventní neděle pobožnost s Vánočním příběhem „Blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána.“ L 1,45 Společně s přáteli s blízké ČCE.

25. prosince 2015, pátek 9h Hod Boží Vánoční slavnostní bohoslužba „To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.” J 1,4

27. prosince 2015, neděle 9h vánoční nedělní bohoslužba rodinná bohoslužba při stolu (přineste s sebou přebytky cukroví) „Jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého Otce?“ L 2,49

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kontakty

Prvomájová 909/7
153 00 Praha 16 - Radotín

Tel.: +420 739 018 594

E-mail: ccshradotin@seznam.cz

IČ: 66003440

Farář: Mgr. David Hron