K zasmání

48404904_803993373278931_6793051396410179584_n48397543_339252343577084_3032644835401007104_n38715

Modlila se dívka: „Pane Bože, pro sebe nic nechci, ale odměň maminku za všechny její práce a starosti a dej jí nějakého vysokého, štíhlého a hezkého zetě!“


„A zde vidíte lebku svatého Ludigarda,“ říká průvodce turistům v jednom chrámu ve Florencii.
„Lebku svatého Ludigarda nám ukazovali v kostele v Miláně,“ namítají turisté. 
„Tam mají světcovu lebku z mladších let, my máme lebku z doby jeho dospělosti,“ nedá se vyvést z konceptu průvodce.

53220424_2102528713372604_6752241712380248064_o


Farář potká muže ze své obce, který tu a tam pije přes míru .„ Potěšilo mě, že jsem vás včera zase jednou viděl na večerní bohoslužbě.“

Muž se udiveně zeptá: „Takže v kostele jsem byl taky?“


Přijde farář na bohoslužbu a postěžuje si svému pomocníkovi:„To není možné! V kostele ani noha! Kde jsou všichni? Dokonce ani varhaník nepřišel – kdo bude teď hrát?“ „Česko s Kanadou!“


Malíř vymaloval kostel a pan farář se zálibou pozoruje dokončené dílo. Najednou ustrne: „Vy jste namaloval andělovi na ruce šest prstů! Už jste někdy viděl nděla se šesti prsty?!“ „A vy jste snad viděl někdy anděla s pěti prsty?“ odseknul malíř.


130517_kantorek-3Protrhne se hráz a voda rychle zaplavuje přilehlou vesničku. Všichni už jsou pryč, jenom farář stojí na věži kostela a modlí se. Přijede k němu člun požárníků: Pojďte otče, odvezeme vás. Ne, já tady zůstanu, Ježíš mě zachrání. Člun tedy odjede. Voda už dosahuje až nahoru na věž, tam stojí farář, drží se kříže a modlí se. Přijede k němu loď domobrany: Pojďte otče, odvezeme vás. Ne, já tady zůstanu, Ježíš mě zachrání. Loď odjede. Vesnice je už skoro celá zatopená, z vody kouká jen farářova hlava. Přiletí helikoptéra: Pojďte otče, hodíme vám lano. Ne, já tady zůstanu, Ježíš mě zachrání. Helikoptéra odletí a farář se utopí. Potom v nebi potká Ježíše a ptá se ho: Proč jsi mě nezachránil?? Co bys ještě chtěl, vždyť jsem ti poslal dvě lodě a helikoptéru.


2680_obetRybaří takhle jeden farář ve Vltavě pod Vyšehradem a vytáhne zlatou rybku. Jak už to tak zlaté rybky dělají, tak i tato prosí, že když bude puštěna zpátky do vody, splní svému dobrodinci přání. Farář se podiví, že se rybce chce nazpátek do té špinavé vody, pak ji však pustí a vyslovuje své přání: “ Co kdybys udělala něco s tou válkou na Ukrajině…“ “ Hele“, odvětí rybka, “ já jsem jenom obyčejná malá vltavská zlatá rybka… Války – to je na mne moc. Zkus si přát něco jinýho.“ „Taky bych si přál, aby farníci v mojom sboru byli zbožní, trpěliví a milí.“ Rybička se chvilku zamyslí a pak říká: „Kde že je ta válka…?“


humor_cartoon30V křesťanské škole se ptá učitelka dětí:

„Tak děti, dám vám hádanku. Co je to? Skáče to po stromech a žere oříšky.

Přihlásí se Lojzíček: „Já myslím že veverka, ale jak vás znám tak to bude určitě Ježíš Kristus.“


Kráčel Ježíš po zemi, když v tom uzřel plačícího muže. I optal se Ježíš muže, proč pláče. „Oheň mi vzal dům a já teď s rodinou nemám kde žit.“ „Hle muži, Tvůj dům!“ řekl Ježíš a před jejich zraky se objevil nádherný dům. Šel Ježíš dál a spatřil plačící ženu. „Zemřel mi můj maličký syn!“, hořekuje žena. I vztáhl Ježíš ruce na dítě a řekl: „Hle ženo, Tvůj syn žije!“. Procházel Ježíš dál zemi, když v tom uviděl sedět plačícího mladíka. „Proč pláčeš mladý muži?!“, zeptal se ho Ježíš. Mladík k Ježíši zvedl své uplakané oči a odvětil: „Pracuji v českém školství.“ I usedl Ježíš k chlapci a plakal s ním.


V pondělí stojí sousedé u zahrádky a povídají si. „Copak, že jste včera nebyl v kostele?“ „Nebyl. Včera jsem spal doma.“


maxresdefaultFarář zaparkoval své auto na místě, kde je zákaz stání, protože nestíhal svou bohoslužbu a protože se mu nepodařilo najít místo k zaparkování. Proto v rychlosti napsal na malý papírek, který strčil za přední sklo: „Asi stokrát jsem objel okolí. Kdybych nezaparkoval tady, nestihl bych mou bohoslužbu. Odpusť nám naše nepravosti!“

Když se vrátil, nalezl za stěračem vzkaz od policisty: „Objíždím toto okolí již deset let. Kdybych ti nedal pokutu, přijdu o zaměstnání. Zbav nás našich pokušení!“

Dva policisté potkají faráře, jak na kárce veze bojler. „Dobrý den otče“, ptají se, „copak to vezete?“. „To je bojler,“ odpoví farář. „A kam to vezete?“ zeptá se druhý policista. „Na faru.“ „Aha, tak jeďte.“ Farář odjede a první policista se zamyslí: „Poslouchej, co je to ten bojler?“ „Co já vím,“ odpoví druhý, „ty jsi měl ve škole náboženství!“


Nový farář obchází své zatím neznámí farníky. U jednoho domu se nemohl dozvonit, a tak napsal na zasní stranu své vizitky „Zjevení Janovo 3,20“. Vizitku vložil do schránky a odešel.

Po nedělní bohoslužbě farář prohlížel košík se sbírkou farníků a svou vizitku tam nalezl s připsaným vzkazem „Genesis 3,10“. Když se podíval do Bible, začal se smát.add_toon_info.php

Zjevení Janovo 3,20 „Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.“

Genesis 3,10 „Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se.“


jewjitsuAteista rybaří na jednom skotském jezeře, když najednou jeho člun napadne lochneská příšera. Jedna rána ocasem a chlápek i s člunem vylétl deset metrů do vzduchu. Příšera otevřela tlamu, aby ho chytla. On v úděsu zařval: „Ach, Bože, pomoz mi!“ Z nebe se ozve hromový hlas: „Myslel jsem, že ve Mne nevěříš!“ – „Ale notak, Bože, nech toho! Před dvěma minutama jsem nevěřil ani na lochnesskou příšeru!“


 

Dva faráři si povídají:

„Mně jsou ze všech sportovců nejsympatičtější cyklisti.“

„Proč?“

„Protože se starají o svoje duše.“

Turista přijde ke Genezaretskému jezeru, kde stojí malá bárka, která převáží turisty na druhou stranu. Zeptá se lodníka: „Promiňte, co stojí jízdné na druhou stranu?“


tumblr_kxmz9hx4nC1qz6f9yo1_500Majitel bárky se na něho podívá a řekne: „Dvacet liber.“

„Není to trochu moc?“

„Vážený pane, to je jezero Genezaretské. Po tomto jezeru chodil Kristus pěšky!“

Turista se usměje a řekne: „Není divu, při těch cenách!“


– Všemohoucí Bože, co je pro tebe tisíc roků?

– Tisíc roků je pro mě jako jedna minuta.

– A co je pro tebe milion korun?

– Milion korun je pro mě jako jeden haléř.

– Buď tak hodný a dej mi jeden halíř.

– Jistěže, ale musíš minutku počkat.


image007Jde misionář po poušti a najednou ho začne honit lev. Misionář běží a běží, ale síly mu rychle ubývají. Naštěstí doběhne k suchému stromu a v poslední chvíli na něj vyleze. Nejprve si vydechne, ale pak se začne modlit: „Pane Bože, udělej, prosím, z tohoto lva křesťana.“ Nato sebou lev pohne, klekne si na zadní, vztyčí se, sepne ruce, hlavu pozvedne vzhůru a zvolá: „Požehnej nám těchto darů…!“


Pilát se ptá Jozefa z Arimatie:

– Proč chceš poskytnout svůj nový hrob pro toho buřiče a kriminálníka Ježíše?!

Jozef mávne rukou a odpoví:

– Ále, vždyť to je jen na víkend

add_toon_info.php2

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kontakty

Prvomájová 909/7
153 00 Praha 16 - Radotín

Tel.: +420 739 018 594

E-mail: ccshradotin@seznam.cz

IČ: 66003440

Farář: Mgr. David Hron