Kříž pohledem z moře

Jeremijáš 23,1-6; Efezským 2,13-18; Markovo evangelium 6,30-34

Bratři a sestry,

je samý střed letních prázdnin a všichni jezdí po dovolených a výletech. Řeky jsou plné vodáků, do lesů se vydávají nejen trampové ale i houbaři, do zahraničí vyjíždějí ti, kterým není líto peněz. Dnešní vyprávění z života Pána Ježíše nás nicméně nenechává na pochybách, že Ježíš sám se všech svých nároků na dovolenou pro člověka vzdal. Do úmoru vyučoval, sytil i léčil. Ježíš patří mezi ty, kdo nedokáže své blízké nechat osamocené.

My patříme Ježíšovi. Již se nás nejednou dotkl svou uzdravující mocí. Jsme jeho. Poznají podle nás lidé našeho pastýře!? Ježíš neopustil a ani neopustí nás, dokážeme i my neopouštět ty, kdo jsou na naší péči závislí?

Dnešní poselství tak trochu klade proti sobě dva silné symboly. Symbol kříže, který mimo jiné odkazuje k prolnutí dvou životních cest, setkání dvou lidí, Boha s člověkem v Kristu i ve službě. Je zároveň prostředkem i cílem lidské sebeoběti. Na druhé straně stojí zeď, která vytváří spíše nepřeklenutelnou přímku. Hranici mezi židy a pohany, o níž píše Pavel do Efezu. Lidský výtvor zákonů a předpisů, který znemožňuje volný pohyb a setkání. Tyto zdi jsou Hospodinem při příchodu Mesiáše strženy (Izajáš 5,1-6).

Kříž, prolnutí světa lidí a Boha na základě sebeoběti. Zeď, oddělující a jedny od druhých vzadalující.

Jan Zlatoústý zvolal: „Strhněte tu zeď mezi námi!“

Mnozí z vás pamatují na projev Ronalda Raegana v Berlíně v roce 1987: „Strhněte tu zeď, pane Gorbačove!“ Zdi tu dnes stojí, aby byly zbořeny, neboť usvědčují člověka z toho, že se vyhýbá setkání s druhými a že se vzpírá i setkání se samým Bohem. „Každý člověk je Berlíňan, nucený se dívat na jizvu.“ Řekl Raegan, jako by byl řekl, že každý z nás je nucen dívat se na hranice, které si navzájem klademe. Všichni mám, Bohu žel, hřích člověčenství stále na očích.

Zeď tu tedy ční jako symbol rozděleného lidstva. Zdi tu budou, dokud budeme na jiné hledět úkosem a s obavami.

Co však praví Ježíš? „Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne, tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř.“ (Janovo evangelium 10,14-16).

Kde se dnes staví zdi mezi lidmi? Kdo jsou dnes ti, kteří podle slov Ježíšových a Jeremijášových přicházejí z rozptýleného světa? Jsme to my, duchovně bloudící? Je to Izrael nebo církev Kristova? Nejsou to bídní tohoto světa, poutníci, bez tváře a bez domova?

V současných podmínkách, kdy každému z nás tane na mysli otázka přistěhovalectví, musíme odpověď nechat na Hospodinu. Nepřispěchat s rychlou a bravurní odpovědí, neboť těch je teď v médiích přespříliš. Až budeme přemýšlet nad tím, kdo v těchto nových člunech připlouvá k nábřežím našich domovů, opakujme si slova z prvního listu Petrova (5,4): „Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.“

Vzkříšený Ježíš nás nejen obdarovává pokojem, nýbrž on sám pokojem jest! Nedává nám jakýsi poklidný stav mysli, on je sjednocením Boha a člověka. Je plamenem rozžehnutým za průsečíkem dvou břeven kříže. Stejně tak zeď není pouze hmotou, která působí rozdělení. Zeď sama je rozdělením! V lidu Kristově není nejednoty, neboť je sjednoceno hlavou. Je jedna hlava, ale nepřeberné množství údů, které stojí kolem dokola kříže, za nímž tepe věčný pramen života.

Je-li slovo o kříži, zdalipak víte, kde stojí nejvyšší stavba kříže? Je to 321 metrů vysoká stavba, která je určena pro oddych, jde o hotel. Je to hotel Burj al Arab (tj. Arabská věž) v Dubaji ve Spojených arabských emirátech. Ano, v místě, které se nachází právě za tou pomyslnou zdí spřáteleného křesťanstva. A rchitekt tohoto hotelu, jistý Tom Wright, měl údajně sen o tom, že všichni muslimové přijmou Krista, a tak vyhotovil projekt obrovského hotelu ve tvaru plachty, který jen pohledem z moře upoutá tvarem kříže! Byl ten architekt blázen? Jak to, že si toho žádný z objednatelů nevšiml až do téměř krátkého okamžiku před dokončením celé nákladné stavby?

kazani-zmore

Kříž se nachází vždy až za zdí, zbořte zdi!

Modlitba:
Dobrý Bože, ty jsi Láska, Pokoj a Dobro. Učíš nás, že hlavní podstatou víry v Tebe, je Milovat bližního svého, jako sám sebe. Prosíme, dávej nám moudrost a lásku do srdcí, abychom dokázali vidět prchající do Evropy především jako lidi, jako tvé děti a milovaná Boží stvoření, ať už jsou z jakékoli země, jakéhokoli vyznání.
Prosíme, dávej také moudrost a lásku do srdcí našim politikům, aby dokázali tento složitý a mnohovrstevnatý problém řešit především cestou solidarity s trpícími a pronásledovanými.
Laskavý Pane, pomoz nám, prosíme, ať se nenecháme zaslepovat populismem a řetězově šířenými informacemi o údajném obrovském nebezpečí číhajícího z přijetí několika stovek trpících. Prosíme, dej nám víru, která jde po vodě, abychom dokázali otevřít svá srdce pro ty, kteří potřebují naši podporu a solidaritu.
Amen.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kontakty

Prvomájová 909/7
153 00 Praha 16 - Radotín

Tel.: +420 739 018 594

E-mail: ccshradotin@seznam.cz

IČ: 66003440

Farář: Mgr. David Hron