Svátost křtu

„To je předobraz křtu, který nyní zachraňuje vás. Nejde v něm zajisté o odstranění tělesné špíny, nýbrž o dobré svědomí, k němuž se před Bohem zavazujeme – na základě vzkříšení Ježíše Krista.“ (1.P 3,21)

„Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.“ (Mk 16,16)

DSC_2667

„Křest je svátost první duchovní obrody, v níž Duch svatý přivtěluje křtěnce jednou pro vždy k Boží církvi a osvojuje mu milost Kristova křtu, kříže a vzkříšení.“
Základy víry CČSH, odd. VI. čl. 337

„Světu je třeba léku opravdového a přísného; takového, aby léčil ránu do hloupky, ne aby ji, nacpanou hnisem, povlékal novou koží jen lehkou a šetrnou rukou, jak to celkem vzato činily reformace, o něž se až dosud stal pokus.“
KOMENSKÝ J.A. Všenáprava. Praha. Orbis. 1950, s. 154.

„Ať se udílí křest jakýmkoliv způsobem, jen když ne ve jménu člověka, nýbrž ve jménu Páně, působí skutečné spasení; ba nepochybuji, že kdo by jej přijal ve jménu Páně, byl opravdu pokřtěn ve jménu Páně, i kdyby bezbožný služebník křest ve jménu Páně neudělil. Neboť moc křtu nezáleží tak na víře a praksi toho, kdo jej uděluje, nýbrž na víře a užívání toho, kdo jej přijímá, jako se čte příklad o jakémsi herci, který byl žertem pokřtěn.“
LUTHER M. O svobodě křesťanské. Babylonské zajetí. Praha. Jan Laichter. 1935, s. 297n.

„Ve křtu je jednotlivec identifikován s Kristem beroucím na sebe hříchy lidu a skrze tuto identifikaci s jeho smrtí se stává údem na jeho těle.“
TRTÍK Z. Komentář k věrouce II. Praha 1955, s. 137.

Kopie (9) - puzKřtem se křtěnec stává součástí Kristovy církve, a tak se staví pod znamení naděje.
Křest se děje jen prostřednictvím Ducha svatého, a tak je nutná dlouhodobá příprava křtěnce i shromážděné obce, jež svými modlitbami přítomnost Ducha svatého zaštiťuje. Příprava nesestává pouze z nabytí znalostní stránky křesťanského učení (desatero Božích přikázání, Vyznání víry CČSH, modlitba Otčenáš, nauka o svátostech a pod.), ale je i praktickým vplynutím do bohoslužebného života místní církve.
Pro to, aby mohl člověk předstoupit před živého Boha, je bezpodmínečné pokání. Biblické texty, které přijetí svátosti doprovází, se tak zabývají novým životem, milostí odpuštění hříchu, výzvě k ustavičnému pokání. V případě křtu nemluvněte je pokání vztaženo na shromážděnou církev. Shromážděná církevní i fyzická rodina křtěnce přejímá odpovědnost za vyznavačský život křtěnce.
Pro skutečné přijetí do Kristovy církve je nezbytná víra křtěnce. V případě křtu nemluvněte jde o víru rodičů, kmotrů a shromážděné obce.

Předpoklad:
příprava na křest novorozence (zejm. s matkou a kmotrem/-ou/-y) cca. 1 měsíc
příprava na křest dospělého cca. 6 měsíců (oproti původní praxi církve, která trvala zpravidla 2 roky)

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kontakty

Prvomájová 909/7
153 00 Praha 16 - Radotín

Tel.: +420 739 018 594

E-mail: ccshradotin@seznam.cz

IČ: 66003440

Farář: Mgr. David Hron